Hvis nettverkskortet på Windows forsvinner eller ikke dukker opp når man kobler til en adapter av noe slag, har det antakeligvis en sammenheng med Checkpoint sin VPN-klient. Denne må derfor oppdateres til en nyere versjon enn det som var "standard". Ligger på http://download.screen.no/