Hvis du får en slik melding...

Error

Input Clip : clip 'Outgest C' : Slot 10: Audio Track Error at 0, Slot 11: Audio Track Error at 0, Slot 12: Audio Track Error at 0, Slot 13: Audio Track Error at 0.  

Processor name: Root6.Stingray.UI.Nodes.MetaExtractor.MetaExtractorPlugin

Template Description : Extract Metadata from file

Template Description :


...har det muligens med mixed resolutions å gjøre. Sjekk om "Exported"-sekvensen i MediaComposer har en rosa firkant på seg. Du kan også åpne AAF-en i Root6 sitt AAF parser verktøy (ligger i programfolderen på CA).Hvis det ikke er noen lydspor der, ser du hva den faktisk feiler på.


Løsningen kan være å endre oppløsning/framerate på MediaComposer-prosjektet.