Av og til kan vi få feilmeldinger fordi Phrase Find kjører. En av disse er Nexis Delayed Write failure. Løsningen kan være å skru av Phrase Find. Her er hvordan:


1. Slett English-mappa (Macintosh HD/Library/Application Support/Avid/Phonetic/English)


2. Deaktiver Indexing i Media Composer (Cmd+F -> Tannhjul i venstre hjørne -> Stop Indexing)


3. Restart Media Composer


4. Aktiver Indexing i Media Composer (Cmd+F -> Tannhjul i venstre hjørne -> Start Indexing)Tilhørende artikkel hos Avid: force.avid.com