For å aktivere Media Composer med en lisens fra Avid lisens-server må du gjøre følgende.

  1. Høyreklikk på Avid Link og trykk Preferences
  2. Skriv inn hostname ( avidlicense.ad.frysja.io ) på lisensserveren. Om du er i Mastiff-domene må du bruke IP-adressen 10.60.11.24. Trykk Save.
  3. Gå til Products og velg License server som metode.
  4. Huk av for Use License Server
  5. Da skal Avid Link ganske umiddelbart ta kontakt med lisens-serveren for å hente en ledig lisens og du er ferdig :)


Om ikke Media Composer blir lisensiert kan det være du må rydde litt i gamle lisensfiler.

  1. Avslutt Avid Link. Sørg for at det er helt lukket. Sjekk f. eks. i Task Manager.
  2. Gå til C:\ProgramData\Avid (Windows) eller \Library\Application Support\Avid (MacOS)
  3. Slett mappene Licenses og SWL
  4. Start Avid Link på nytt og forsøk aktivering en gang til