For å fjernstyre klippemaskiner i Frysja-systemet kan du bruke HP Z-Central (tidligere kalt HP RGS). Får å koble til trenger du også VPN.


WINDOWS:

HP RGS Receiver


MAC:

HP RGS Receiver