Du må endre autentiseringsmetode på Frysja-VPN. Da gjør du følgende:

 1. Koble fra VPN om du allerde er koblet til.

 2. Høyreklikk på Checkpoint Endpoint Security på menybaren (Mac) eller nede til høyre i system tray (Windows) og velg "Display Overview"

  PS: Det kan være du har en knapp som heter "VPN-options". Da kan du hoppe rett til punkt 5.

 3. Velg "Remote Access VPN" og trykk "Manage settings"
 4. Det kommer opp et vindu med dine "sites"

 5. Delete vpn.frysja.io
 6. Trykk "New"

 7. Trykk "Next"

 8. Skriv vpn.frysja.io som Server address og trykk "Next"


 9. Velg "Frysja VPN" som login metode og trykk "Next"
 10. Finish
 11. Save & Close VPN-settings som fortsatt er åpne