Vi tar datasikkerhet på alvor. Det er viktig for å unngå at materiale kommer på avveie, unngå at produksjoner blir avbrutt og bevare personvernet.

Derfor er det viktig at du følger alle regler du blir pålagt. I hovedsak har vi to IT-policyer:

  • Generell IT-Policy

  • Retningslinjer for bruk og oppførsel

Disse kommer du også til å bli forelagt når du logger på portal.office.com, eller på laptoppen din første gang.