Box har en funksjon så dokumenter du åpner fra Box Drive (som ligger i Finder) vil fungere med samtidig redigering. Dette vil si at alle endringer du gjør i dokumentet skjer i sanntid, og flere kan jobbe i samme dokument. Man kan enten jobbe lokalt med Excel eller Excel Online fra Box.


For å aktivere denne funksjonen gjør man følgende:


1. Åpne Kandji Self Service:

2. Gå til IT og trykk install på Box drive

3. Når programmet er installert logger du deg på med e-posten din:

4. Nå må vi få Box og Office til å snakke sammen. Åpne Excel - velg Open - Manage Storage Accounts

5. Trykk på Box.

6. Her må du logge deg på. Velg "Use Single Sign on (SSO)". Logg deg på med e-posten din og passordet.

7.  Trykk "Grant access to Box"

8. Restart macen din. Dette gjør vi for at konfigureringen skal hente riktig informasjon, og ikke det som lå der fra før.9. I Finder vil du da finne Box på venstre siden under "Locations". Alle Word / Excel / Powerpoint dokumenter du åpner herfra vil koble seg til Office online og tillate samtidig redigering.

10. Når samtidig redigering er aktivt vil du se at "AutoSave" står som "On" oppe i venstre hjørne på programmet. Om AutoSave ikke står aktivert prøv først å huke den på, om det ikke fungerer lukk programmet og start det på nytt.