Funksjonen "Do not disturb / Ikke forstyrr" i Teams fjerner alle varsler i perioden den er aktivert på. Slik bruker man det:


1. Trykk på "Frysja"

2. Trykk på statusikonet

3. Velg "Do not disturb / Ikke forstyrr"
For å sette opp at den automatisk skal skru seg av etter et tidspunkt:


1. Velg "Duration" på bildet over 

2. Sett "Status" til "Do not disturb / Ikke forstyrr"

3. Velg når funksjonen automatisk skal gå tilbake til "Tilgjengelig"