Rebuild Site Settings:


Rebuilding av Site Settings kan fikse mange bugs knyttet til innstillingene lokalt på maskinen opp mot Avid. 


Avslutt Media Composer. Gå til C: -> Users -> Public -> Public Documents -> Avid Media Composer -> Settings. Flytt filene "MC State", "Site Attributes" og "Site Settings" til desktop. Når du starter opp Avid igjen så vil den rebuilde disse filene til default settings.Rebuild Attic-mappen:


Dette burde gjøres med jevne mellomrom siden Attic-mappa kan bli veldig stor med flere tusen filer. Dette er backupfiler fra hvert eneste bin i prosjektet. Disse filene gjør at Avid bruker lenger tid på å scanne den, som igjen kan føre til at åpning, lukking og lagring av bins går tregere. Etter en renaming av mappen så vil Avid lage en ny Attic-mappe. Legg til "_dagens dato" på slutten av navnet når du renamer. Det er viktig å ikke slette denne mappen. 


Du finner mappen på PRO-disken -> Unity Attic -> "prosjektnavnet". Rebuild klippe-mappen:


Renaming av klippemappen din på PRO-disken kan i flere tilfeller fikse noen bugs knyttet til prosjektsettings og caching. Legg til "_dagens dato" på slutten av navnet på klippemappen. Avid vil da generere en ny klippemappe.


Du finner mappen på PRO-disken -> 01 Avid Prosjekt -> "prosjektnavnet" -> Avid Shared Data -> "maskinnavnet".AMA Management:


Etter oppgraderinger til nye Avid-versjoner så vil AMA Management-cachefiler ligge igjen lokalt på disse maskinene fra de gamle versjonene. Dette kan gjøre at Avid Media Composer oppleves treg generelt, treg med åpne/lukke/save bins, henger seg opp med bytting mellom applikasjoner etc. Selv om man ikke jobber med AMA-materiale så driver Avid tydeligvis å leser/scanner denne mappa. Legg til "_dagens dato" på slutten av navnet på AMA Management-mappen. Avid vil da generere en ny AMA-mappe.

 

Du finner mappen på C: -> Users -> Public -> Public Documents -> Avid Media Composer -> AMA Management. 

 

I tillegg til denne løsningen så kan man skru av og på AMA Management i Avid. Gå til File -> Settings -> User -> Link -> Volume Mounting. Huk av Ama Management og ta en restart av Avid. Åpne Avid igjen og huk på AMA Management igjen og ta en ny restart.