FXSyndrome er en samling av diverste video- og lydeffekter som man kan legge på tidlinjen i Avid. Disse kan også brukes som presets ved at man kan tweake på dem og lage egne. Pakken inneholder 115 videoeffekter og 77 lydeffekter fordelt i diverse bins. Bins'ene kopieres direkte inn i Avid-prosjektet. 

Derfra legger klipperen videoeffektene på et videospor i Avid og rendrer effekten til RENDER-disken. Det er viktig at effekten faktisk rendres hit, hvis ikke vil det være offline for alle andre. Lydeffektene må konsolideres/transkodes til LR- eller RENDER-disken. 

FXSyndrome-bins'ene ligger i filbanene under. Der ligger det også en liten tutorial-videosnutt som viser åssen man legger på og bruker en effekt.


Videoeffekter: 
\\filer\Teknisk\Programvare\Avid\Plugins\FXSyndrome Master Collection\FXSyndrome Master Collection - No Plugin Multi\FXSY Master Collection No-Plugin PowerBins


Lydeffekter:
\\filer\Teknisk\Programvare\Avid\Plugins\FXSyndrome Master Collection\FXSyndrome Master Collection - No Plugin Multi\Sound Effects 

Tutorial:
\\filer\Teknisk\Programvare\Avid\Plugins\FXSyndrome Master Collection\FXSyndrome Master Collection - No Plugin Multi\Tutorials