For å koble til en filserver fra Mac må du gjøre følgende:

  1. Forsikre deg om at du er på rett nettverk:
    1. Enten gjennom å være på kontoret
    2. Eller med VPN-tilkobling
  2. I Finder trykker du CMD+K, eller "Gå" -> "Koble til tjener..."
  3. Skriv adressen til filserveren på denne måten:
    smb://filer.ad.frysja.io
  4. Da får du opp en liste over filområder du kan koble til. Velg det som er aktuelt for deg og det vil dukke opp til venstre i Finder.