For å koble til en filserver fra Windows må du gjøre følgende:

  1. Forsikre deg om at du er på rett nettverk:
    1. Enten gjennom å være på kontoret
    2. Eller med VPN-tilkobling
  2. I Windows Utforsker skriver du adressen til filserveren i adressefeltet med to backslasher foran. F. eks.:
    \\filer.ad.frysja.io
  3. Da får du opp en liste over filområder du kan koble til. Velg det som er aktuelt for deg.